The documentation for Plume.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Kitaiti Makoto 7305b4c663 Add documentation about SEARCH_TAG_TOKENIZER, SEARCH_CONTENT_TOKENIZER 10 ay önce
source Add documentation about SEARCH_TAG_TOKENIZER, SEARCH_CONTENT_TOKENIZER 10 ay önce
.gitignore Add Crowdin script 2 yıl önce
Gemfile Fix many issues with Middleman 2 yıl önce
Gemfile.lock Bump rack from 2.0.7 to 2.0.8 (#74) 1 yıl önce
LICENSE Create LICENSE 2 yıl önce
README.md Basic README.md 2 yıl önce
config.rb Don't minify JS/CSS 1 yıl önce

README.md

docs

The documentation for Plume, available at docs.joinplu.me.

Uses middleman.