Bläddra i källkod

Bump llvm -> 9.0.0 (fixes arm builds) (#737)

pull/741/head
KemoNine 2 år sedan
committad av GitHub
förälder
incheckning
02c528cae4
Ingen känd nyckel hittad för denna signaturen i databasen GPG-nyckel ID: 4AEE18F83AFDEB23
  1. 4
      script/wasm-deps.sh

4
script/wasm-deps.sh

@ -24,9 +24,9 @@ if [ $ARCH == "aarch64" -o $ARCH == "armv71" ] ; then
apt-get install -y --no-install-recommends build-essential subversion ninja-build cmake
mkdir -p /scratch/src
cd /scratch/src
svn co http://llvm.org/svn/llvm-project/llvm/tags/RELEASE_800/final/ llvm
svn co http://llvm.org/svn/llvm-project/llvm/tags/RELEASE_900/final/ llvm
cd /scratch/src/llvm/tools
svn co http://llvm.org/svn/llvm-project/lld/tags/RELEASE_800/final/ lld
svn co http://llvm.org/svn/llvm-project/lld/tags/RELEASE_900/final/ lld
mkdir -p /scratch/build/arm
cd /scratch/build/arm
if [ "$ARCH" == "aarch64" ] ; then

Laddar…
Avbryt
Spara