#615 Update dependencies which depended on nix -- fixes arm32 builds

Спојено
mcrosson споји(ла) 1 комит(е) из nix_dep_updates у master пре 1 година

1 Комити

Аутор SHA1 Порука Датум
  KemoNine e40a34b84f Update dependencies which depended on nix -- fixes arm32 builds пре 1 година