Update dependencies which depended on nix -- fixes arm32 builds #615

Спојено
mcrosson споји(ла) 1 комит(е) из nix_dep_updates у master пре 2 година

1 Комити

Аутор SHA1 Порука Датум
KemoNine e40a34b84f Update dependencies which depended on nix -- fixes arm32 builds пре 2 година