#807 WIP: Experiment: extract Searcher into an Actor

Zamknięty
igalic chce scalić 2 commity/ów z igalic/Plume:refactor/extract-searcher do main

2 Commity

Autor SHA1 Wiadomość Data
  Mina Galić ae4ec4f9bd
Add an SearcherActor, wrapping Searcher & DbPool 9 miesięcy temu
  Mina Galić b59af45802
add riker as dependency, we will use it to replace searcher 9 miesięcy temu