The official website for Plume
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

9 wiersze
225 B

  1. source 'https://rubygems.org'
  2. gem 'middleman', '~> 4.2'
  3. gem 'middleman-autoprefixer', '~> 2.7'
  4. gem 'tzinfo-data', platforms: [:mswin, :mingw, :jruby]
  5. gem 'wdm', '~> 0.1', platforms: [:mswin, :mingw]
  6. gem 'rake'
  7. gem 'webrick'