Federated blogging application, thanks to ActivityPub
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

631 lines
14 KiB

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: plume\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-15 16:33-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-20 13:47+0100\n"
"Last-Translator: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>\n"
"Language-Team: none\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
msgid "Latest articles"
msgstr "Najnowsze artykuły"
msgid "No posts to see here yet."
msgstr "Brak wpisów do wyświetlenia."
msgid "New article"
msgstr "Nowy artykuł"
msgid "New blog"
msgstr "Nowy blog"
msgid "Create a blog"
msgstr "Utwórz blog"
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
msgid "Create blog"
msgstr "Utwórz blog"
msgid "Comment \"{0}\""
msgstr "Komentarz „{0}”"
msgid "Content"
msgstr "Zawartość"
msgid "Submit comment"
msgstr "Wyślij komentarz"
msgid "Something broke on our side."
msgstr "Coś poszło nie tak."
msgid "Sorry about that. If you think this is a bug, please report it."
msgstr ""
"Przepraszamy. Jeżeli uważasz że wystąpił błąd, prosimy o zgłoszenie go."
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguracja"
msgid "Configure your instance"
msgstr "Skonfiguruj swoją instancję"
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
msgid "Let&#x27;s go!"
msgstr "Przejdźmy dalej!"
msgid "Welcome to {0}"
msgstr "Witamy na {0}"
msgid "Notifications"
msgstr "Powiadomienia"
msgid "Written by {0}"
msgstr "Napisany przez {0}"
msgid "This article is under the {0} license."
msgstr "Ten artykuł został opublikowany na licencji {0}."
msgid "One like"
msgid_plural "{0} likes"
msgstr[0] "Jedno polubienie"
msgstr[1] "{0} polubienia"
msgstr[2] "{0} polubień"
msgid "I don&#x27;t like this anymore"
msgstr "Już tego nie lubię"
msgid "Add yours"
msgstr "Dodaj swoje"
msgid "One Boost"
msgid_plural "{0} Boosts"
msgstr[0] "Jedno podbicie"
msgstr[1] "{0} podbicia"
msgstr[2] "{0} podbić"
msgid "I don&#x27;t want to boost this anymore"
msgstr "Cofnij podbicie"
msgid "Boost"
msgstr "Podbij"
msgid "Comments"
msgstr "Komentarze"
msgid "Respond"
msgstr "Odpowiedz"
msgid "Comment"
msgstr "Skomentuj"
msgid "New post"
msgstr "Nowy wpis"
msgid "Create a post"
msgstr "Utwórz wpis"
msgid "Publish"
msgstr "Opublikuj"
msgid "Login"
msgstr "Logowanie"
msgid "Username or email"
msgstr "Nazwa użytkownika lub adres e-mail"
msgid "Password"
msgstr "Hasło"
msgid "Dashboard"
msgstr "Panel"
msgid "Your Dashboard"
msgstr "Twój panel"
msgid "Your Blogs"
msgstr "Twoje blogi"
msgid "You don&#x27;t have any blog yet. Create your own, or ask to join one."
msgstr ""
"Nie posiadasz żadnego bloga. Utwórz własny, lub poproś o dołączanie do "
"istniejącego."
msgid "Start a new blog"
msgstr "Utwórz nowy blog"
msgid "Admin"
msgstr "Administrator"
msgid "It is you"
msgstr "To Ty"
msgid "Edit your profile"
msgstr "Edytuj swój profil"
msgid "Open on {0}"
msgstr "Otwórz w {0}"
msgid "Follow"
msgstr "Obserwuj"
msgid "Unfollow"
msgstr "Przestań obserwować"
msgid "Recently boosted"
msgstr "Ostatnio podbite"
msgid "One follower"
msgid_plural "{0} followers"
msgstr[0] "Jeden obserwujący"
msgstr[1] "{0} obserwujących"
msgstr[2] "{0} obserwujących"
msgid "Edit your account"
msgstr "Edytuj swoje konto"
msgid "Your Profile"
msgstr "Twój profil"
msgid "Display Name"
msgstr "Nazwa wyświetlana"
msgid "Email"
msgstr "Adres e-mail"
msgid "Summary"
msgstr "Opis"
msgid "Update account"
msgstr "Aktualizuj konto"
msgid "{0}'s followers"
msgstr "Obserwujący {0}"
msgid "Followers"
msgstr "Śledzący"
msgid "New Account"
msgstr "Nowe konto"
msgid "Create an account"
msgstr "Utwórz nowe konto"
msgid "Username"
msgstr "Nazwa użytkownika"
msgid "Password confirmation"
msgstr "Potwierdzenie hasła"
msgid "Create account"
msgstr "Utwórz konto"
msgid "Plume"
msgstr "Plume"
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
msgid "My account"
msgstr "Moje konto"
msgid "Log Out"
msgstr "Wyloguj się"
msgid "Log In"
msgstr "Zaloguj się"
msgid "Register"
msgstr "Zarejestruj się"
msgid "You need to be logged in order to create a new blog"
msgstr "Musisz się zalogować, aby utworzyć nowy blog"
msgid "You need to be logged in order to post a comment"
msgstr "Musisz się zalogować, aby umieścić komentarz"
msgid "You need to be logged in order to like a post"
msgstr "Musisz się zalogować, aby polubić wpis"
msgid "You need to be logged in order to see your notifications"
msgstr "Musisz się zalogować, aby zobaczyć swoje powiadomienia"
msgid "You need to be logged in order to write a new post"
msgstr "Musisz się zalogować, aby utworzyć wpis"
msgid "You need to be logged in order to boost a post"
msgstr "Musisz się zalogować, aby podbić wpis"
msgid "Invalid username or password"
msgstr "Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło"
msgid "You need to be logged in order to access your dashboard"
msgstr "Musisz się zalogować, aby uzyskać dostęp do panelu"
msgid "You need to be logged in order to follow someone"
msgstr "Musisz się zalogować, aby zacząć obserwować innych"
msgid "You need to be logged in order to edit your profile"
msgstr "Musisz się zalogować , aby móc edytować swój profil"
msgid "By {0}"
msgstr "Od {0}"
msgid "{0} boosted your article"
msgstr "{0} podbił(a) Twój artykuł"
msgid "{0} started following you"
msgstr "{0} zaczął(-ęła) Cię obserwować"
msgid "{0} liked your article"
msgstr "{0} polubił(a) Twój artykuł"
msgid "{0} commented your article"
msgstr "{0} skomentował(a) Twój artykuł"
msgid "We couldn&#x27;t find this page."
msgstr "Nie udało się odnaleźć tej strony."
msgid "The link that led you here may be broken."
msgstr "Odnośnik który Cię tu zaprowadził może być uszkodzony."
msgid "You are not authorized."
msgstr "Nie jesteś zalogowany."
msgid "You are not author in this blog."
msgstr "Nie jesteś autorem tego bloga."
msgid "{0} mentioned you."
msgstr "{0} wspomniał(a) o Tobie."
msgid "Your comment"
msgstr "Twój komentarz"
msgid "Unknown error"
msgstr "Nieznany błąd"
msgid "Invalid name"
msgstr "Nieprawidłowa nazwa"
msgid "A blog with the same name already exists."
msgstr "Blog o tej nazwie już istnieje."
msgid "Your comment can't be empty"
msgstr "Twój komentarz nie może być pusty"
msgid "A post with the same title already exists."
msgstr "Wpis o tym tytule już istnieje."
msgid "We need an email or a username to identify you"
msgstr ""
"Potrzebujemy nazwy użytkownika lub adresu e-mail, aby Cię zidentyfikować"
msgid "Your password can't be empty"
msgstr "Twoje hasło nie może być puste"
msgid "Passwords are not matching"
msgstr "Hasła nie pasują do siebie"
msgid "Username can't be empty"
msgstr "Nazwa użytkownika nie może być pusta"
msgid "Invalid email"
msgstr "Nieprawidłowy adres e-mail"
msgid "Password should be at least 8 characters long"
msgstr "Hasło musi składać się z przynajmniej 8 znaków"
msgid "One author in this blog: "
msgid_plural "{0} authors in this blog: "
msgstr[0] "Ten blog ma jednego autora: "
msgstr[1] "Ten blog ma {0} autorów: "
msgstr[2] "Ten blog ma {0} autorów: "
msgid "Login or use your Fediverse account to interact with this article"
msgstr ""
"Zaloguj się lub użyj konta w Fediwersum, aby wejść w interakcje z tym "
"artykułem"
msgid "Optional"
msgstr "Nieobowiązkowe"
msgid "One article in this blog"
msgid_plural "{0} articles in this blog"
msgstr[0] "Jeden artykuł na tym blogu"
msgstr[1] "{0} artykuły na tym blogu"
msgstr[2] "{0} artykułów na tym blogu"
msgid "Previous page"
msgstr "Poprzednia strona"
msgid "Next page"
msgstr "Następna strona"
msgid "Source code"
msgstr "Kod źródłowy"
msgid "Matrix room"
msgstr "Pokój Matrix.org"
msgid "Administration"
msgstr "Administracja"
msgid "Instance settings"
msgstr "Ustawienia instancji"
msgid "Allow anyone to register"
msgstr "Pozwól każdemu na rejestrację"
msgid "Short description"
msgstr "Krótki opis"
msgid "Markdown is supported"
msgstr "Markdown jest obsługiwany"
msgid "Long description"
msgstr "Szczegółowy opis"
msgid "Default license"
msgstr "Domyślna licencja"
msgid "Save settings"
msgstr "Zapisz ustawienia"
msgid "No comments yet. Be the first to react!"
msgstr "Brak komentarzy. Bądź pierwszy!"
msgid "About this instance"
msgstr "O tej instancji"
msgid "What is Plume?"
msgstr "Czym jest Plume?"
msgid "Plume is a decentralized blogging engine."
msgstr "Plume jest zdecentralizowanym silnikiem blogowym."
msgid "Authors can manage various blogs from an unique website."
msgstr "Autorzy mogą zarządzać blogami ze specjalnej strony."
msgid ""
"Articles are also visible on other Plume websites, and you can interact with "
"them directly from other platforms like Mastodon."
msgstr ""
"Artykuły są widoczne na innych stronach Plume, możesz też wejść w interakcje "
"z nimi na platformach takich jak Mastodon."
msgid "Create your account"
msgstr "Utwórz konto"
msgid "About {0}"
msgstr "O {0}"
msgid "Home to <em>{0}</em> users"
msgstr "Używana przez <em>{0}</em> użytkowników"
msgid "Who wrote <em>{0}</em> articles"
msgstr "Którzy napisali <em>{0}</em> artykułów"
msgid "And connected to <em>{0}</em> other instances"
msgstr "Połączona z <em>{0}</em> innych instancji"
msgid "Read the detailed rules"
msgstr "Przeczytaj szczegółowe zasady"
msgid "Delete this article"
msgstr "Usuń ten artykuł"
msgid "Delete this blog"
msgstr "Usuń ten blog"
msgid "Administred by"
msgstr "Administrowany przez"
msgid "Runs Plume {0}"
msgstr "Działa na Plume {0}"
msgid "Your media"
msgstr "Twoja zawartość multimedialna"
msgid "Go to your gallery"
msgstr "Przejdź do swojej galerii"
msgid "{0}'s avatar'"
msgstr "Awatar {0}"
msgid "Media details"
msgstr "Szczegóły zawartości multimedialnej"
msgid "Go back to the gallery"
msgstr "Powróć do galerii"
msgid "Markdown code"
msgstr "Kod Markdown"
msgid "Copy it in your articles to insert this media."
msgstr "Skopiuj do swoich artykułów, aby wstawić tę zawartość multimedialną."
msgid "Use as avatar"
msgstr "Użyj jako awataru"
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
msgid "Upload"
msgstr "Wyślij"
msgid "You don't have any media yet."
msgstr "Nie masz żadnej zawartości multimedialnej."
msgid "Media upload"
msgstr "Wysyłanie zawartości multimedialnej"
msgid "Description"
msgstr "Opis"
msgid "Content warning"
msgstr "Ostrzeżenie o zawartości"
msgid "File"
msgstr "Plik"
msgid "Send"
msgstr "Wyślij"
msgid ""
"Sorry, but registrations are closed on this instance. Try to find another one"
msgstr ""
"Przepraszamy, rejestracja jest zamknięta na tej instancji. Spróbuj znaleźć "
"inną"
msgid "Subtitle"
msgstr "Podtytuł"
msgid "Login to like"
msgstr "Zaloguj się aby polubić"
msgid "Login to boost"
msgstr "Zaloguj się aby podbić"
msgid "Your feed"
msgstr "Twój strumień"
msgid "Federated feed"
msgstr "Strumień federacji"
msgid "Local feed"
msgstr "Lokalny strumień"
msgid "Nothing to see here yet. Try to follow more people."
msgstr "Nie ma tutaj niczego. Spróbuj zacząć śledzić więcej osób."
msgid "Articles"
msgstr "Artykuły"
msgid "All the articles of the Fediverse"
msgstr "Wszystkie artykuły w Fediwersum"
msgid "Articles from {0}"
msgstr "Artykuły z {0}"
msgid "View all"
msgstr "Zobacz wszystko"
msgid "Articles tagged \"{0}\""
msgstr "Artykuły oznaczone „{0}”"
msgid "Edit"
msgstr "Edytuj"
msgid "Edit {0}"
msgstr "Edytuj {0}"
msgid "Update"
msgstr "Aktualizuj"
msgid "We couldn't find this page."
msgstr "Nie udało się odnaleźć tej strony."
msgid "Invalid CSRF token."
msgstr "Nieprawidłowy token CSRF."
msgid ""
"Something is wrong with your CSRF token. Make sure cookies are enabled in "
"you browser, and try reloading this page. If you continue to see this error "
"message, please report it."
msgstr ""
"Coś poszło nie tak z tokenem CSRF. Upewnij się, że w przeglądarce są "
"włączone pliki cookies i spróbuj odświeżyć stronę. Jeżeli wciąż widzisz tę "
"wiadomość, zgłoś to."
msgid "Administration of {0}"
msgstr "Administracja {0}"
msgid "Instances"
msgstr "Instancje"
msgid "Unblock"
msgstr "Odblokuj"
msgid "Block"
msgstr "Zablikuj"
msgid "Ban"
msgstr "Zbanuj"
msgid "Useful for visually impaired people and licensing"
msgstr "Przydatny dla osób z problemami ze wzrokiem i na informacje o licencji"
msgid "Let it empty if there is none"
msgstr "Pozostaw puste, jeżeli niepotrzebne"
msgid "Draft"
msgstr "Szkic"
msgid "This is a draft, don't publish it yet."
msgstr "To jest szkic, nie publikuj go jeszcze."
msgid "Update or publish"
msgstr "Aktualizuj lub publikuj"
msgid "Your Drafts"
msgstr "Twoje szkice"
msgid "Danger zone"
msgstr "Niebezpieczna strefa"
msgid "Be very careful, any action taken here can't be cancelled."
msgstr "Bądź ostrożny(-a), działania podjęte tutaj nie mogą zostać cofnięte."
msgid "Delete your account"
msgstr "Usuń swoje konto"
msgid "Sorry, but as an admin, you can't leave your instance."
msgstr "Przepraszamy, jako administrator nie możesz opuścić swojej instancji."
msgid "Users"
msgstr "Użytkownicy"
msgid "This post isn't published yet."
msgstr "Ten wpis nie został jeszcze opublikowany."
msgid "There is currently no article with that tag"
msgstr "Obecnie nie istnieją artykuły z tym tagiem"
msgid "Illustration"
msgstr "Ilustracja"
msgid "None"
msgstr "Brak"
msgid "Let it empty reserve all rights"
msgstr "Pozostawienie pustego jest równe zastrzeżeniu wszystkich praw"
msgid "All rights reserved."
msgstr "Wszelkie prawa zastrzeżone"
#~ msgid "Home to"
#~ msgstr "Dom dla"
#~ msgid "people"
#~ msgstr "osób"
#~ msgid "Who wrote"
#~ msgstr "Które napisały"
#~ msgid "articles"
#~ msgstr "artykuły"
#~ msgid "And connected to"
#~ msgstr "Połączony z"
#~ msgid "other instances"
#~ msgstr "innych instancji"