The documentation for Plume.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Ana Gelez 6187e16926 Fix link to docs source code 9 miesięcy temu
source Fix link to docs source code 9 miesięcy temu
.gitignore Add Crowdin script 2 lat temu
Gemfile Fix many issues with Middleman 2 lat temu
Gemfile.lock Bump rack from 2.0.7 to 2.0.8 (#74) 1 rok temu
LICENSE Create LICENSE 2 lat temu
README.md Basic README.md 2 lat temu
config.rb Don't minify JS/CSS 1 rok temu

README.md

docs

The documentation for Plume, available at docs.joinplu.me.

Uses middleman.