A few proc-macros to help internationalizing Rust applications
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

9 regels
186 B

[package]
name = "gettext-utils"
version = "0.1.0"
authors = ["Plume contributors"]
description = "Utility crate for gettext-macros"
license = "GPL-3.0"
edition = "2018"
[dependencies]