A few proc-macros to help internationalizing Rust applications
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

9 wiersze
186 B

[package]
name = "gettext-utils"
version = "0.1.0"
authors = ["Plume contributors"]
description = "Utility crate for gettext-macros"
license = "GPL-3.0"
edition = "2018"
[dependencies]