A few proc-macros to help internationalizing Rust applications
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

10 satır
186 B

  1. [package]
  2. name = "gettext-utils"
  3. version = "0.1.0"
  4. authors = ["Plume contributors"]
  5. description = "Utility crate for gettext-macros"
  6. license = "GPL-3.0"
  7. edition = "2018"
  8. [dependencies]