A few proc-macros to help internationalizing Rust applications
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

9 lines
186 B

[package]
name = "gettext-utils"
version = "0.1.0"
authors = ["Plume contributors"]
description = "Utility crate for gettext-macros"
license = "GPL-3.0"
edition = "2018"
[dependencies]