A few proc-macros to help internationalizing Rust applications
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

9 satır
186 B

[package]
name = "gettext-utils"
version = "0.1.0"
authors = ["Plume contributors"]
description = "Utility crate for gettext-macros"
license = "GPL-3.0"
edition = "2018"
[dependencies]