Experimental script to automatically deploy test instance for each proposed PR.
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 

5 regels
170 B

#!/bin/bash
id=$(basename "$REQUEST_URI")
[[ ! $id =~ ^[0-9]+$ ]] && echo bad query && exit 1
[[ ! -f logs/$id ]] && echo no logs available && exit 1
tail -fn+1 logs/$id