Experimental script to automatically deploy test instance for each proposed PR.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 

6 satır
170 B

  1. #!/bin/bash
  2. id=$(basename "$REQUEST_URI")
  3. [[ ! $id =~ ^[0-9]+$ ]] && echo bad query && exit 1
  4. [[ ! -f logs/$id ]] && echo no logs available && exit 1
  5. tail -fn+1 logs/$id