#615 Update dependencies which depended on nix -- fixes arm32 builds

Обединени
mcrosson обедини 1 ревизии от nix_dep_updates във master преди 1 година

1 Ревизии

Автор SHA1 Съобщение Дата
  KemoNine e40a34b84f Update dependencies which depended on nix -- fixes arm32 builds преди 1 година