extract DbConn from PlumeRocket #805

Slēgta
igalic vēlas sapludināt 2 revīzijas no igalic/Plume:refactor/extract-dbconn uz main

2 Revīzijas

Autors SHA1 Ziņojums Datums
Mina Galić e19069f750
remove DbConn from PlumeRocket pirms 1 gada
Mina Galić 3d8785e97b
add rocket_contrib as dependency pirms 1 gada