• 1.0
  Няма краен срок 49 отворени 47 затворени

  The first complete release. Should be stable.

 • 2.0 / 2.0+
  Няма краен срок 0 отворени 0 затворени

  Far future

 • 1.0+
  Няма краен срок 5 отворени 3 затворени

  For future minor releases in the 1.0 serie